search


keyboard_tab REGIS - Reg. Intermediation Services 2019/1150 HU

BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf

2019/1150 HU Art. 4 . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl
whereas :


definitions:


cloud tag: and the number of total unique words without stopwords is: 160

 

4. cikk

Korlátozás, felfüggesztés és megszüntetés

(1)   Ha egy online_közvetítő_szolgáltató úgy dönt, hogy korlátozza vagy felfüggeszti online_közvetítő_szolgáltatását valamely adott üzleti_felhasználó számára annak egyes árui vagy szolgáltatásai tekintetében, akkor a korlátozás vagy felfüggesztés hatályossá válását megelőzően vagy azzal egyidejűleg, tartós_adathordozón közölnie kell döntésének indokolását az érintett üzleti_felhasználóval.

(2)   Ha egy online_közvetítő_szolgáltató úgy dönt, hogy teljes mértékben megszünteti online_közvetítő_szolgáltatásnyújtását valamely üzleti_felhasználó részére, legalább 30 nappal a megszüntetés hatálybalépését megelőzően, tartós_adathordozón közölnie kell döntésének indokolását az érintett üzleti_felhasználóval.

(3)   Korlátozás, felfüggesztés vagy megszüntetés esetén az online_közvetítő_szolgáltató lehetőséget ad az üzleti_felhasználónak arra, hogy tisztázza a tényeket és körülményeket a 11. cikkben említett belső panaszkezelési eljárás keretében. Amennyiben az online_közvetítő_szolgáltató a korlátozást, felfüggesztést vagy megszüntetést visszavonja, akkor indokolatlan késedelem nélkül visszaállítja az üzleti_felhasználó mindazon jogait – ideértve a személyes vagy egyéb adatokhoz vagy mindkettőhöz való hozzáférést –, amelyek a szóban forgó online_közvetítő_szolgáltatások használata kapcsán megillették a korlátozás, felfüggesztés vagy megszüntetés hatályossá válását megelőzően.

(4)   A (2) bekezdésben meghatározott felmondási idő nem alkalmazandó, ha:

a)

az online_közvetítő_szolgáltatóra olyan jogi vagy szabályozási kötelezettség hárul, amely szerint oly módon kell teljes mértékben megszüntetnie online_közvetítő_szolgáltatásnyújtását valamely üzleti_felhasználó részére, amely nem teszi lehetővé számára e felmondási idő betartását; vagy

b)

az online_közvetítő_szolgáltató az uniós joggal összhangban álló nemzeti jog szerinti kényszerítő indok alapján gyakorolja a megszüntetési jogot;

c)

az online_közvetítő_szolgáltató bizonyítani tudja, hogy az érintett üzleti_felhasználó több alkalommal is megsértette az alkalmazandó szerződési_feltételeket, és ez eredményezte a szóban forgó online_közvetítő_szolgáltatások egészének megszüntetését.

Amennyiben a (2) bekezdésben említett felmondási idő nem alkalmazandó, az online_közvetítő_szolgáltatónak indokolatlan késedelem nélkül, tartós_adathordozón közölnie kell döntésének indokolását az érintett üzleti_felhasználóval.

(5)   Az (1) és a (2) bekezdésben, valamint a (4) bekezdés második albekezdésében említett indokolásnak tartalmaznia kell az online_közvetítő_szolgáltató döntéséhez vezető konkrét tényeket vagy körülményeket, beleértve a harmadik felek általi bejelentések tartalmát is, valamint a döntés alapját képező, a 3. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett indokokat.

Az online_közvetítő_szolgáltató nem köteles indokolni döntését, amennyiben olyan jogi vagy szabályozási kötelezettség hárul rá, amelynek alapján tartózkodnia kell a konkrét tények, körülmények vagy a vonatkozó indok vagy indokok közlésétől, vagy amennyiben bizonyítani tudja, hogy az érintett üzleti_felhasználó több alkalommal is megsértette az alkalmazandó szerződési_feltételeket, és ez eredményezte a szóban forgó online_közvetítő_szolgáltatások egészének megszüntetését.


whereas

keyboard_arrow_down