search


keyboard_tab REGIS - Reg. Intermediation Services 2019/1150 HU

BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf

2019/1150 HU Art. 12 . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl
whereas :


definitions:


cloud tag: and the number of total unique words without stopwords is: 212

 

12. cikk

Közvetítés

(1)   Az online_közvetítő_szolgáltatók szerződési feltételeikben megjelölhetnek két vagy több olyan közvetítőt, akit bíróságon kívüli úton be kívánnak vonni az üzleti_felhasználóval való megállapodásra irányuló törekvésbe olyan viták során, amelyek az érintett online_közvetítő_szolgáltatások nyújtása kapcsán merülnek fel a szolgáltató és az üzleti_felhasználó között, ideértve azokat a panaszokat is, amelyeket nem sikerült kezelni a 11. cikkben említett belső panaszkezelési rendszer eszközeivel.

Az online_közvetítő_szolgáltatók csak abban az esetben jelölhetnek meg az Unió területén kívülről közvetítő szolgáltatást nyújtó közvetítőket, ha biztosított, hogy az érintett üzleti_felhasználókat nem fosztják meg ténylegesen az uniós jog vagy a tagállamok joga szerint biztosított semmilyen jogi garancia előnyeitől annak következtében, hogy a közvetítők az Unió területén kívülről nyújtják szolgáltatásaikat.

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott közvetítőknek teljesíteniük kell a következő feltételeket:

a)

pártatlanok és függetlenek;

b)

közvetítői szolgáltatásaik megfizethetők az érintett online_közvetítő_szolgáltatások üzleti_felhasználói számára;

c)

közvetítői szolgáltatásaikat képesek az online_közvetítő_szolgáltató és az érintett üzleti_felhasználó között fennálló szerződéses jogviszonyt szabályozó szerződési_feltételekben használt nyelven nyújtani;

d)

könnyen elérhetők vagy fizikailag az üzleti_felhasználó székhelyén vagy lakóhelyén, vagy távhozzáférés keretében telekommunikációs technológiák igénybevételével;

e)

indokolatlan késedelem nélkül képesek közvetítői szolgáltatást nyújtani;

f)

megfelelően ismerik a vállalkozások közötti általános kereskedelmi kapcsolatokat, ami lehetővé teszi számukra a vitarendezési kísérlet eredményes támogatását.

(3)   Az online_közvetítő_szolgáltatók és az üzleti_felhasználók jóhiszeműen vesznek részt az e cikkel összhangban folytatott bármilyen közvetítési kísérletben, tekintet nélkül a közvetítés önkéntes jellegére.

(4)   Az online_közvetítő_szolgáltatók az egyedi ügyek teljes közvetítési költségének észszerű hányadát viselik. Az említett teljes költség észszerű hányadát a közvetítő javaslata alapján úgy kell megállapítani, hogy figyelembe kell venni a szóban forgó ügy valamennyi lényeges elemét, különösen a vitában részt vevő felek érveinek viszonylagos megalapozottságát, a felek magatartását, valamint a felek egymáshoz viszonyított méretét és pénzügyi erejét.

(5)   A vitarendezésre e cikkel összhangban közvetítés útján tett bármely kísérlet nem érinti az online_közvetítő_szolgáltatók és az érintett üzleti_felhasználók arra vonatkozó jogát, hogy a közvetítési folyamat előtt, alatt vagy azt követően bírósági eljárást indítsanak.

(6)   Az online_közvetítő_szolgáltatók valamely üzleti_felhasználó kérésére a közvetítés megkezdése előtt vagy annak folyamán az üzleti_felhasználó rendelkezésére bocsátják a tevékenységeikhez kapcsolódó közvetítés működésével és hatékonyságával kapcsolatos információkat.

(7)   Az (1) bekezdésben említett kötelezettség nem vonatkozik azokra az online_közvetítő_szolgáltatókra, amelyek a 2003/361/EK ajánlás melléklete értelmében vett kisvállalkozások.


whereas

keyboard_arrow_down