search


keyboard_tab REGIS - Reg. Intermediation Services 2019/1150 HU

BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf

2019/1150 HU Art. 2 . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl
whereas :


definitions:


cloud tag: and the number of total unique words without stopwords is: 266

 

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1.   „üzleti felhasználó: bármely, kereskedelmi vagy szakmai minőségben eljáró magánszemély, vagy bármely jogi személy, aki vagy amely online_közvetítő_szolgáltatáson keresztül kínál fogyasztóknak árut vagy szolgáltatást üzleti, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenységéhez kapcsolódó célokból;

2.   „online közvetítő szolgáltatás: olyan szolgáltatás, amely megfelel valamennyi alábbi követelménynek:

a)

az (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv (12) 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében az információs társadalom szolgáltatásának minősül;

b)

lehetővé teszi az üzleti_felhasználók számára áruk és szolgáltatások fogyasztóknak való kínálását azzal a céllal, hogy előmozdítsa az üzleti_felhasználók és a fogyasztók közötti közvetlen ügyletek kezdeményezését, tekintet nélkül arra, hogy az ügyletekre végül hol kerül sor;

c)

üzleti felhasználók részére nyújtják az említett szolgáltatások nyújtója és olyan üzleti_felhasználók között létrejött szerződéses jogviszony alapján, akik a fogyasztók részére árukat és szolgáltatásokat kínálnak;

3.   „online közvetítő szolgáltató: bármely természetes vagy jogi személy, aki vagy amely online_közvetítő_szolgáltatást nyújt vagy kínál igénybevételre üzleti_felhasználók részére;

4.   „fogyasztó”: bármely természetes személy, aki kereskedelmi, üzleti, kézműipari vagy szakmai tevékenységén kívül eső célok érdekében jár el;

5.   „online keresőprogram”: olyan digitális szolgáltatás, amelynek segítségével a felhasználók kéréseket vihetnek be azzal a céllal, hogy elvileg az összes weboldalon vagy egy adott nyelvhez tartozó összes weboldalon kulcsszó, hangalapú kérés, kifejezés vagy egyéb formában megadott lekérdezés alapján bármilyen témában kereséseket végezzenek, és amely bármilyen formátumban olyan eredményeket ad meg, amelyekben megtalálhatók a keresett tartalommal kapcsolatos információk;

6.   „onlinekeresőprogram-szolgáltató”: bármely természetes vagy jogi személy, aki vagy amely online_keresőprogramot biztosít vagy kínál igénybevételre fogyasztók részére;

7.   „kereskedelmiweboldal-használó”: bármely természetes vagy jogi személy, aki vagy amely valamely online felületet, azaz bármilyen szoftvert, többek között weboldalt vagy annak egy részét, illetve alkalmazásokat, többek között mobilalkalmazásokat használ annak érdekében, hogy árut vagy szolgáltatást kínáljon fogyasztók részére üzleti, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenységéhez kapcsolódó célokból;

8.   „rangsorolás”: online_közvetítő_szolgáltatáson keresztül kínált áruknak és szolgáltatásoknak biztosított viszonylagos kiemelés, illetve az online_keresőprogramok által a keresési eredményekhez rendelt relevancia, ahogyan azt az online_közvetítő_szolgáltatók, illetve az onlinekeresőprogram-szolgáltatók megjelenítik, strukturálják vagy kommunikálják, tekintet nélkül az ilyen megjelenítéshez, strukturáláshoz vagy kommunikációhoz használt technológiai eszközökre;

9.   „irányítás”: egy vállalkozás tulajdonjoga, vagy a 139/2004/EK tanácsi rendelet (13) 3. cikkének (2) bekezdése szerint a vállalkozás feletti meghatározó befolyás gyakorlására való képesség;

10.   „szerződési feltételek: elnevezésüktől vagy formájuktól függetlenül mindazon feltételek vagy előírások, amelyek az online_közvetítő_szolgáltatók és üzleti_felhasználóik közötti szerződéses jogviszonyt szabályozzák, és amelyeket az online_közvetítő_szolgáltató egyoldalúan határoz meg, amely egyoldalú meghatározást átfogó értékelés alapján kell megállapítani, amelynek során önmagában véve nem döntő az érintett felek viszonylagos mérete vagy az a tény, hogy tárgyalásra került sor, illetve hogy a szerződési_feltételek bizonyos rendelkezései ilyen tárgyalás tárgyát képezhették és azokat az érintett szolgáltató és az üzleti_felhasználó közösen határozhatta meg;

11.   „kiegészítő áruk és szolgáltatások: olyan áruk és szolgáltatások, amelyeket az üzleti_felhasználó által az online_közvetítő_szolgáltatáson keresztül kínált elsődleges árun vagy szolgáltatáson felül és azt kiegészítve kínálnak a fogyasztónak az online_közvetítő_szolgáltatás útján kezdeményezett ügylet teljesülését megelőzően;

12.   „közvetítés”: a 2008/52/EK irányelv 3. cikkének a) pontjában meghatározott strukturált eljárás;

13.   „tartós adathordozó”: olyan eszköz, amely az üzleti_felhasználók számára lehetővé teszi a személyesen nekik címzett adatoknak a jövőben is hozzáférhető módon és az adatok felhasználási céljának megfelelő ideig történő tárolását, valamint a tárolt adatok változatlan formában történő megjelenítését.


whereas

keyboard_arrow_down